Stefan Chorążyczewski (1946-1995) - Odeszli na wieczną służbę - KPP Słupca

Odeszli na wieczną służbę

Stefan Chorążyczewski (1946-1995)

stefan_choryczewskiStefan Chorążyczewski urodził się 13 stycznia 1946 r. w Konarach, jako syn Aleksandra i Kazimiery. W roku 1969 rozpoczął naukę w Szkole Podoficerskiej w Pile, którą ukończył w 1970 r. Po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Posterunku Milicji Obywatelskiej w Ostrowitem. W roku 1978 został przeniesiony do Słupcy, gdzie awansował do stopnia starszego sierżanta sztabowego. W służbie pozostał do czasu przejścia na emeryturę w roku 1987. Zmarł w Poznaniu 20.04.1995 r. pozostawiając żonę Barbarę i troje dzieci.

Cześć Jego pamięci !