Stanisław Kowalski (1936 - 1992) - Odeszli na wieczną służbę - KPP Słupca

Odeszli na wieczną służbę

Stanisław Kowalski (1936 - 1992)

st_kowalski_1Stanisław Kowalski urodził się 10 listopada 1936 r. w miejscowości Kania gm. Ostrowite w woj. Poznańskim, w rodzinie robotniczo-chłopskiej z ojca  Mieczysława i Franciszki z domu Kujawa. W okresie okupacji niemieckiej w roku 1942  wraz z rodzeństwem i rodzicami został wywieziony do Niemiec, gdzie na rodziców została nałożona przymusowa praca. Po powrocie do Polski w rodzinne strony podjął naukę w Szkole Podstawowej w Sierniczu Małym w powiecie konińskim, którą ukończył w 1953 roku. Następnie uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Trzemesznie. W 1955 roku ukończył szkołę otrzymując tytuł: ślusarza maszyn rolniczych

5 grudnia 1956 roku został powołany do służby wojskowej w J.W. 5650, którą odbywał do 27 października 1958 r., zwolniony do rezerwy. Od 9 kwietnia 1959 roku do 28 stycznia 1960 r. uczęszczał do Podoficerskiej Szkoły Milicji Obywatelskiej w Krakowie, którą ukończył z wynikiem dobrym i został mianowany do stopnia Kaprala. Po ukończeniu tej szkoły został przydzielony do pracy w M.O. w Zagórowie celem odbycia stażu. W roku 1961 założył rodzinę biorąc za żonę Janinę Śniadowską.  Z związku małżeńskiego urodziło się dwoje dzieci. Po ocenie przydatności w pracy w M.O. nadal pracował w Posterunku w Zagórowie. Następnie powierzono mu obowiązki Komendanta Milicji Obywatelskiej w Ciążeniu, które pełnił na przestrzeni około dwóch lat. Na początku lat 70-tych podjął pracę w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Słupcy na stanowisku dyżurnego. W tym czasie otrzymał wiele odznaczeń i dyplomów, a także ukończył Średnie Studium Zawodowe dla pracujących o kierunku społeczno-prawnym. W okresie pracy awansował do stopnia starszego sierżanta sztabowego. Na tym stanowisku pracował do emerytury tj. do czerwca 1986 roku. Zmarł 17 lutego 1992 roku.

Cześć Jego Pamięci!

 

st_kowalski_2_3

 

Życiorys oraz przebieg pracy zawodowej opisano na podstawie zbioru pozostawionych dokumentów. Opisu faktów dokonała żona Stanisława Kowalskiego Janina Kowalska.