Stanisław Matuszewski ( 1945-2009) - Odeszli na wieczną służbę - KPP Słupca

Odeszli na wieczną służbę

Stanisław Matuszewski ( 1945-2009)

stanislaw_matuszewski_wbUrodził się 19.03.1945r w Przecławiu. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,  a następnie ukończył Słupeckie Średnie Studium dla dorosłych kierunek Społeczno – Prawny. W latach 1964 do 1968 pracował w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. W latach 1969 do 1970 odbył Zasadniczą Służbę Wojskowa i rozpoczął karierę w milicji. Był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w Posterunkach w Strzałkowie, Swarzędzu, Czerniejewie. Nie stronił też od pracy samorządowej i w latach 1981 do 1989 był radnym gminnym. W 1989 roku kończy prace w milicji i wraca do Słupcy. Tutaj w latach 1989 do 1991 pracuje jako wychowawca w słupeckim Ochotniczym Hufcu Pracy. Za prace w resorcie nagradzany odznaczeniami i wyróżnieniami. Zmarł 13.08.2009 r. i spoczął na strzałkowskim cmentarzu.
                    Cześć jego pamięci!