KWP  Spotkanie z emerytami i rencistami policyjnymi - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

KWP  Spotkanie z emerytami i rencistami policyjnymi

emeryci_poznan_2W Klubie Policyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu szef wielkopolskich policjantów spotkał się z członkami Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Była to okazja do przedstawienia planów i celów na najbliższy czas. Słupcę reprezentował Kazimierz Waleryszak Prezes Koła SEiRP w Słupcy i jednocześnie członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

10 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Poznaniu, które w ramach współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu miało miejsce w Klubie Policyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Posiedzeniu przewodniczył Prezesem ZW SEiRP w Poznaniu Ryszard Strugliński, a jego gośćmi honorowymi byli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, Prezes Zarządu Głównego SEiRP Zdzisław Czarnecki, Sekretarz ZG SEiRP Joanna Szczepańska oraz Przewodniczący Regionu IPA Poznań Marek Bronicki.

W trakcie posiedzenia Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Trawiński zaprezentował najistotniejsze zadania stojące przed wielkopolską Policją w 2016 roku, które związane są z wydarzeniami o wymiarze krajowym i międzynarodowym, priorytety i najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie działalności Stowarzyszenia na rzecz propagowania zasad bezpieczeństwa, porządku w życiu publicznym oraz krzewienia rzetelnej informacji wśród obywateli o zadaniach Policji. Podsumowując swoją wypowiedź zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia do dalszej współpracy na niwie kulturalno-oświatowej i wychowawczej, m.in. dot. edukacji młodzieży w ramach tzw. klas o profilu policyjnym.

W trakcie spotkania członkowie Zarządu przekazali informację o wybranych formach swojej działalności, w szczególności w kontekście sposobów integracji środowisk emeryckich i uczestnictwa ich w życiu społecznym. Ryszard Strugliński wyraził wolę współpracy z kierownictwem jednostek Policji woj. wielkopolskiego, dziękując jednocześnie za dotychczasowe formy współdziałania.

Prezes Zarządu Głównego Zdzisław Czarnecki za dotychczasowe działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Trawińskiego na rzecz Stowarzyszenia, wręczył medal z okazji XXV lat funkcjonowania organizacji.

 

emeryci_poznan_1
emeryci_poznan