Dzień Dziecka 2010 - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Dzień Dziecka 2010

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Słupcy wzorem lat ubiegłych podjął działania związane a zorganizowaniem paczek dla dzieci sierot po policjantach z okazji Dnia Dziecka. Do chwili obecnej opieką z tej okazji było objęte dwoje dzieci. W tym roku było to już troje dzieci. Podjęte zostaną działania do objęcia opieką z tej okazji czwartego dziecka również sieroty po nagle zmarłym policjancie. Należy jednoznacznie stwierdzić, że działania te są potrzebne  a potwierdzeniem tego niech będzie radość dzieci z otrzymanych prezentów a dla rodziny fakt, że się o niej nie zapomina. W tym roku chcieliśmy podziękować policjantkom z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy tj. mł.asp. M. Kukawka i sierż. Górna za okazaną pomoc w organizowaniu powyższego przedsięwzięcia.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się nadal prowadzić te działania do chwili gdy będzie taka potrzeba. Zobowiązujemy się nie zapomnieć o tych dzieciach gdyż sądzimy, że taka jest potrzeba i obowiązek.