Obchody 25-lecia NSZZ Policjantów - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Obchody 25-lecia NSZZ Policjantów

25_lat_nszz_p_wielkoposka_35 października rozpoczęto obchody 25-lecia NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z oddaniem hołdu pomordowanym policjantom II RP oraz debata publiczna. Uroczysta Gala  25-lecia NSZZ Policjantów odbyła się  13 października br. w auli UAM w Poznaniu, podczas której wręczono odznaczenia prezydenckie i związkowe. Na uroczystościach byli obecni również słupeccy policjanci reprezentujący stronę związkową.

Podczas gali wielu spośród zaproszonych związkowców zostało uhonorowanych medalami państwowymi oraz odznakami związkowymi. Postanowieniem Prezydenta RP Złoty Medal „Za Długoletnią służbę” otrzymał nadkom. Gabriel Hibner. Dwunastu przedstawicieli słupeckich związków zawodowych wyróżniono odznaczeniami związkowymi. Odznaką 25-lecia policyjnych związków zawodowych została wyróżniona również Przewodnicząca  Terenowego Koła NSZZ Pracowników Policji pani Halina Drapikowska.

W KPP w Słupcy związki zawodowe policjantów powstały podobnie jak w całej Polsce w 1990 roku. Jak informuje Przewodniczący Gabriel Hibner obecnie związkowcy stanowią ponad 50% stanu etatowego słupeckiej komendy. Strona związkowa reprezentuje interesy kolegów na forum wojewódzkim  i ogólnopolskim uczestnicząc w różnych akcjach informacyjnych i protestacyjnych. Służą pomocą i wsparciem w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy policjantów, organizują pomoc prawną. Związkowcy wspomagają organizację różnych przedsięwzięć policyjnych, imprez sportowych i rekreacyjnych. Zarząd Terenowy związku uczestniczy w spotkaniach z kierownictwem jednostki, jako organ doradczy podczas podziału przyznanych środków pieniężnych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia dla policjantów. W słupeckiej komendzie istnieje również Koło Terenowe NSZZ Pracowników Policji.

 

25__lat_16
25_lat_nszz_p_wielkoposka_2
25_lat_nszz_p_wielkoposka_8
gabrys