Debata ewaluacyjna z seniorami - Spotkania - KPP Słupca

Debata ewaluacyjna z seniorami

Data publikacji 02.11.2018

Dzięki współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przygotowano konferencję dla słuchaczy Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn.„Aktywnie i Bezpiecznie ” połączoną z debatą ewaluacyjną.

Głównym założeniem spotkania było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych z gminy Strzałkowo oraz podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie. Dzięki gościom z ZUS-u oraz KRUS uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalno – rentowe, jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia, jakie są możliwości przeliczenia emerytury. Przedstawicielka PCPR-u przybliżyła jakie uprawnienia i przywileje ma osoba z niepełnosprawnością oraz kiedy i w jakim zakresie można skorzystać z dofinansowania PFRON. Policjanci radzili, jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej. Szczególny nacisk położyli na omówienie oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, a także na zagadnienia ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.