Debata ewaluacyjna w Powidzu połączona z konferencją o bezpieczeństwie - Spotkania - KPP Słupca

Debata ewaluacyjna w Powidzu połączona z konferencją o bezpieczeństwie

Data publikacji 18.05.2018

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Wójtem Gminy Powidz zorganizowała konferencję "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" połączoną ze społeczną debatą ewaluacyjną dla gminy Powidz. Tematyka spotkania dotyczyła rozpoczynającego się wkrótce sezonu letniego oraz bezpieczeństwa w gminie i powiecie. Po spotkaniu nastąpiło uroczyste przekazanie nowoczesnej łodzi patrolowej dla słupeckich policjantów.

W spotkaniu uczestniczyli policjanci, strażacy, przedstawiciele wojska i żandarmerii wojskowej, woprowcy oraz zaproszeni goście z administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia Wójta Gminy Powidz, który przedstawił charakterystykę gminy ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów turystycznych oraz problemów związanych z dużą liczbą osób odwiedzających ją w okresie letnim. Przedstawiciele instytucji mundurowych przybliżyli charakter pełnienia służby na terenach wodnych i przywodnych powiatu słupeckiego. Odnieśli się do najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców problemów dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na wpływ obecności wojsk polskich i armii amerykańskiej na funkcjonowanie gminy Powidz i gmin ościennych. W trakcie spotkania omówiono również zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie letnim .