Debata ewaluacyjna w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy - Spotkania - KPP Słupca

Debata ewaluacyjna w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy

Data publikacji 13.06.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł ewaluacyjnej debaty społecznej zorganizowanej dla młodzieży przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy. Spotkanie odbyło się w słupeckim Zespole Szkół Zawodowych. Poświęcone było podsumowaniu realizacji wniosków przedstawionych na ubiegłorocznym spotkaniu z uczniami, a tematem wiodącym była problematyka przemocy domowej i rówieśniczej. wpływ używek na życie i zachowanie człowieka.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz wraz z policjantami, dyrektor ZSZ w Słupcy Stanisław Kłaniecki, Marzenna Lubańska Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupcy, Anna Kubicka Kierownik GOPS w Słupcy oraz młodzież i nauczyciele.

Oprócz stałych elementów debaty, takich jak przedstawienie działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programów Moja Komenda i Dzielnicowy bliżej nas oraz relacji policjantów z realizacji wniosków składanych przez młodzież, omówiono problematykę stosowania przez młodzież używek oraz podsumowano projekt skierowany do uczniów słupeckiej zawodówki "Razem Przeciw Przemocy".

Uczestnicy debaty zostali zapoznani z wynikami i efektami przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą i inicjatorem była Maria Radoń-Kowalska z ZSZ w Słupcy oraz asp. szt. Dariusz Nowicki. Przypomnijmy, że celem projektu było kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec przemocy. Obejmował on prelekcje i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, które prowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupcy z udziałem nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych. W ramach projektu ogłoszono konkurs na plakat o tematyce związanej z przemocą domową. Podczas debaty wręczono nagrody laureatom konkursu, a młodzież szkolna przedstawiła krótki program artystyczny poświęcony poruszanej problematyce.