Debata społeczna w Piotrowicach - Spotkania - KPP Słupca

Debata społeczna w Piotrowicach

Data publikacji 25.01.2018

„Bezpieczny senior” to tytuł pierwszej w tym roku debaty społecznej, którą zorganizowali słupeccy policjanci 24 stycznia w Piotrowicach. Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz wraz z funkcjonariuszami debatowali ze starszymi mieszkańcami powiatu o szeroko pojętym bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania, a zwłaszcza o zagrożeniach, jakie seniorzy mogą napotkać w życiu codziennym.

Debatę zorganizowano wspólnie z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Młodojewie. Dzięki uprzejmości dyrektor Mirosławy Wędziny zaproszono babcie i dziadków przedszkolaków z oddziałów Publicznego Przedszola w Piotrowicach. Spotkanie rozpoczął Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Wojciech Kujawa, który omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Asp. sztab. Marlena Kukawka opowiedziła o aplikacji „Moja Komenda”i przedstawiła założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas". Dzięki filmom i wykładowi asp.sztab. Dariusza Nowickiego uczestnicy debaty dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoje mienie przed różnego rodzaju oszustami, złodziejami i innymi osobami, które chcą wykorzystać ufność i otwartość osób starszych. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu nie zgłaszali postulatów. Podsumowując debatę Komendant złożył seniorom życzenia z okazji niedawnych Dni Babci i Dziadka oraz życzył zdrowia i samych bezpiecznych dni. Wszyscy otrzymali od policjantów poradniki "Bezpieczne życie seniorów", a dzięki uprzejmości przedsiebiorcy z gminy Słupca - Jackowi Wałowskiemu - kamizelki odblaskowe.