Debata w Powidzu - Spotkania - KPP Słupca

Debata w Powidzu

Data publikacji 20.05.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł pierwszej w tym roku debaty społecznej, którą zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. Tegoroczna inauguracja spotkań z mieszkańcami odbyła się 19 maja w Powidzu. Policjanci oprócz mieszkańców gminy zaprosili do debaty wójta, radnych i sołtysów .

Zebranych w sali Domu Kultury przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy mł.insp. Jan Rabiej, który opowiedział o idei debat, które służą zacieśnianiu współpracy ze społecznością lokalną.Odniósł się do wniosków jakie zgłaszano na poprzedniej debacie i zaprosił do wspólnej dyskusji o bezpieczeństwie w gminie Powidz.

W części poprzedzającej wspólne debatowanie Naczelnik Wydziały Prewencji podkom. Robert Górny omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako nowego narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Zaprezentował również aplikację na urządzenia mobilne „Moja Komenda”, które umożliwia w łatwy i przystępny sposób znaleźć najbliższą jednostkę Policji oraz ułatwia kontakt z dzielnicowym. Asp. sztab. Marlena Kukawka przedstawiła działania profilktyczne realizowane przez słupecką policję w gminie Powidz. Dzielnicowy asp. Sebastian Kopczyński przybliżył założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz wytłumaczył, na czym polega praca dzielnicowego w oparciu o plany priorytetowe. Podkreslił ważna rolę tych policjantów w kontaktach z seniorami, aby poprzez spotkania zwiekszyć świdomość osób starszych odnośnie zagrożeń ze strony różnych oszustów, czy innych osób chcących wykorzystać ufoność i otwartość tej grupy społecznej.

Ostatnim elementem w trakcie debaty była dyskusja dotycząca bezpieczeństwa. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu prosili o większą liczbę patroli w okresie letnim w gminie, zarówno na drogach, jak i na osiedlach letniskowych, a także na wodach Jeziora Powidzkiego. Członkowie stowarzyszenia z Przybrodzina wnioskowali o ograniczenie prędkości wzdłuż drogi powiatowej do 40km/h i 25km/h na osiedlach. Zwracali uwagę na brak miejsc parkingowych, które szczególnie dają się we znaki podczas letnich weekendów. Proszono też w imieniu rowerzystów o zainteresowanie się stanem drogi Przybrodzin – Powidz, gdyż liczne ubytki i szczeliny zagrażają kierującym jednośladami. Zgłoszono potrzebę przycięcia koron drzew i krzewów wzdłuż dróg w gminie, które"wychodząc" na jezdnię utrudniają jazdę. Podsumowując debatę Komendant J.Rabiej zapowiedział, że poruszane kwestie oraz zgłaszane uwagi zostaną wykorzystane podczas podejmowanych przez Policję działań. Wójt gminy Powidz Jakub Gwit poinformował zebranych m.in. o planach założenia monitoringu w Powidzu.