Debata powiatowa 2014 - Spotkania - KPP Słupca

Debata powiatowa 2014

slupca_121 października w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy. Policjanci debatowali z mieszkańcami powiatu słupeckiego pod hasłem „Decydujmy wspólnie” na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Spotkanie miało na  celu poznanie opinii i oczekiwań społeczeństwa co do bezpieczeństwa publicznego.

21 października w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy. Policjanci debatowali z mieszkańcami powiatu słupeckiego pod hasłem „Decydujmy wspólnie” na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Spotkanie miało na  celu poznanie opinii i oczekiwań społeczeństwa co do bezpieczeństwa publicznego.

Oprócz mieszkańców powiatu i szefa słupeckich funkcjonariuszy udział w spotkaniu wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Paternoga, Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga oraz Burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.  Na sali obecni byli również przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących ze słupecką Policją.

Na początku debaty Komendant Wojewódzki przypomniał ideę debat społecznych, które wielkopolska policja prowadzi od 2013 roku jako jedną z form współdziałania  na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji w Słupcy  przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu słupeckiego oraz odpowiedzi na postulaty mieszkańców powiatu przedstawione podczas ubiegłorocznego spotkania.

W kolejnej części debaty uczestnicy mogli zadawać pytania oraz przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Najczęściej poruszaną problematyką było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Postulowano o ograniczenie prędkości na drogach w Ostrowitem i Giewartowie oraz spowolnienie ruchu na drodze K92 z uwagi na liczne zdarzenia drogowe na odcinku Strzałkowo-Wólka. Zwrócono uwagę na problem rowerzystów poruszających się po chodnikach w Słupcy. Zgłoszono potrzebę wybudowania drogi rowerowej do Kosewa przez Giewartów. Wnioskowano o zorganizowanie spotkań edukacyjno-profilaktycznych z seniorami o przestępstwach popełnianych na ich szkodę. Poruszono też sprawę powtarzającego się zalewania łąk przez wody kanału Warty.

Na większość pytań udzielono wyczerpujących odpowiedzi. Część wniosków zapisano.  Komendanci  zapewnili, że po sprawdzeniu i przeanalizowaniu zostaną one rozpatrzone, a o wynikach mieszkańcy dowiedzą się na kolejnej debacie w przyszłym roku. Spotkanie trwało dwie godziny i zgromadziło na auli około 200 osób. Każdy z uczestników otrzymał do wypełnienia anonimową ankietę, w której mógł wyrazić swoje zdanie na temat samej debaty. Debatujący otrzymali również elementy odblaskowe oraz materiały wielkopolskiego programu prewencyjnego NOC STOP.

 

slupca_3

 

 

slupca_2
slupca_4
slupca_5
slupca_6
slupca_7
slupca_8
slupca_9
slupca_10