Zaproszenie na debatę w Kornatach - Spotkania - KPP Słupca

Zaproszenie na debatę w Kornatach

       

header-debaty
                    

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SŁUPCY

I WóJT GMINY STRZAŁKOWO

ZAPRASZAJ¡

MIESZKAÑCóW GMINY STRZAŁKOWO

DO WZIÊCIA UDZIAŁU W DEBACIE SPOŁECZNEJ

DOTYCZ¡CEJ BEZPIECZEÑSTWA

 

DEBATA ODBÊDZIE SIÊ

W DNIU          17  PAŹDZIERNIKA 2014 r.

O GODZ.         18.00

W  SALI  OSP  KORNATY – KORNATY 29a