Zapraszamy na debatę społecznę w Słupcy - Spotkania - KPP Słupca