Realizacje wniosków z debaty

Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas debat w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań na podstawie zgłaszanych wniosków z debat społecznych zorganizowanych w 2017 przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy.

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty w gminie Powidz zorganizowanej 19 maja 2017 r.

- mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu prosili o większą liczbę patroli w okresie letnim w gminie, zarówno na drogach, jak i na osiedlach letniskowych, a także na wodach Jeziora Powidzkiego

> obecni na spotkaniu Naczelnik Wydziału Prewencji, policjant zastępujący Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz Kierownik PP Strzałkowo przyjęli wnioski, które zostały uwzględnione podczas planowania służby i realizowane były na bieżąco

- członkowie stowarzyszenia z Przybrodzina wnioskowali o ograniczenie prędkości wzdłuż drogi powiatowej do 40km/h i 25km/h na osiedlach. Zwracali uwagę na brak miejsc parkingowych, które szczególnie dają się we znaki podczas letnich weekendów

> odpowiedzi udzielił obecny na debacie Wójt Gminy Powidz

- proszono w imieniu rowerzystów o zainteresowanie się stanem drogi Przybrodzin – Powidz, gdyż liczne ubytki i szczeliny zagrażają kierującym jednośladami

> odpowiedzi udzielił obecny na debacie Wójt Gminy Powidz

- zgłoszono potrzebę przycięcia koron drzew i krzewów wzdłuż dróg w gminie, które"wychodząc" na jezdnię utrudniają jazdę.

> odpowiedzi udzielił obecny na debacie Wójt Gminy Powidz

 

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty dla młodzieży zorganizowanej w Słupcy 31 maja 2017 r.

- podczas debaty nie zgłaszano wniosków