Realizacje wniosków z debaty

Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas debat w 2016 roku

Data publikacji 22.01.2017

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań na podstawie zgłaszanych wniosków z debat społecznych zorganizowanych w 2016 przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy.

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty społecznej dla seniorów miasta i gminy Słupca zorganizowanej 17.08. 2016 r. w Słupcy

- mieszkanka Słupcy, osiedla przy ul. Kilińskiego, z głosiła potrzebę monitorowania przez policjantów parkingów i dróg w okolicy sklepu ”Twój Market” z powodu nieprawidłowego parkowania samochodów, które uniemożliwiają swobodne przejście pieszym, w szczególności osobom starszym i matkom z wózkami

  • obecni na spotkaniu Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego przyjęli wniosek dot. nieprawidłowego parkowania samochodów, który zostanie uwzględniony podczas planowania służby i realizowany będzie na bieżąco

- prezes OSP Piotrowice wnioskował o poparcie słupeckiej Policji w budowie ścieżek rowerowych przebiegających ze Słupcy przez Piotrowice i dalej, co zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów

  • KPP w Słupcy przeprowadziła analizę stanu bezpieczeństwa dotyczącą drogi 3050P pod kątem zagrożenia zdarzeniami drogowymi oraz konieczności poprawienia inżynierii i infrastruktury drogowej, którą przesłano do Powiatowego Zarządu Dróg

  • Na debacie obecni byli zarządcy dróg miejskich i gminnych, którzy przyjęli wniosek

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty społecznej zorganizowanej bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania w Słupcy 16. 11. 2016 r.

- pytano gdzie można zaopatrzyć się w odblaski

  • odpowiedzi udzielono podczas spotkania, dodatkowo wskazano, że będą prowadzone działania edukacyjno -profilaktyczne dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, połączone z przekazywaniem odblasków

- pytano o bezpieczeństwo w czasie trwania okresu grzewczego i zagrożenia pożarowe w blokach, wnioskowano o działania przeciw osobom spalającym w piecach trujące materiały

  • odpowiedzi udzielił obecny na spotkaniu Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, zapowiedziano przygotowanie działań wspólnie ze strażakami odnośnie ukrócenia procederu spalania w piecach zakazanych materiałów

- poruszono temat utrudnień w poruszania się pieszych w rejonie sklepu Twój Market i kantorze wymiany walut (droga pomiędzy ulicami Kilińskiego i Pułaskiego) z uwagi na kierowców nie zwracających uwagi na pieszych i parkujące samochody

  • odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, zapowiedział częstsze patrole policyjne we wskazanym miejscu sprawdzające respektowanie przez kierujących pojazdami reguł wyznaczonej strefy zamieszkania

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty społecznej Bezpieczny nastolatek zorganizowanej 15. 12. 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy

- pytano o uprawnienia policjantów podczas kontroli drogowych, przepisy dotyczące pomiarów prędkości realizowanych przez policjantów

  • odpowiedzi na spotkaniu udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

- pytano o bezpieczeństwo profili na portalach społecznościowych

  • odpowiedzi bezpośrednio na spotkaniu udzielił detektyw Wydziału Kryminalnego

policjanci zapowiedzieli również prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjno -profilaktycznych dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberprzestępczości dla młodzieży