Realizacje wniosków z debaty

Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas debat w 2013 roku

header_mPoniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców powiatu słupeckiego podczas debat społecznych organizowanych w 2013 przez słupecką komendę policji.

1. Debata społeczna w Zagórowie

- Pomoc przy zmianie oznakowania dróg w gminie – odbyło się spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za oznakowanie dróg w Urzędzie Miasta, podobne spotkanie połączone z lustracją dróg odbędzie się w I kwartale tego roku

- W okresie letnim częstsze kontrole miejsc publicznych, gdzie spożywa się alkohol i grupuje się młodzież tj. parki, skwery, place zabaw, Duży Rynek w Zagórowie -  stosowne zadania zostały wpisane do zadań doraźnych patroli pełniących służbę w Zagórowie,  miejsca te są pod stałą uwagą policjantów

- Zwiększenie nadzoru policjantów nad ruchem kołowym samochodów ciężarowych oraz kierowcami przekraczającymi dozwolone prędkości na drogach np. ulica  Pyzderska  - policjanci Posterunku Policji w Zagórowie oraz zespołu Ruchu Drogowego KPP w Słupcy prowadzili działania mające na celu egzekwowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez kierowców

2. Debata społeczna w Orchowie

- Zwiększenie nadzoru nad osobami małoletnimi spożywającymi alkohol w miejscach publicznych np. przystanki komunikacyjne - miejsca te są pod stałą uwagą policjantów pełniących służbę w Orchowie

- Zwiększenie liczby patroli w rejonie domków letniskowych z uwagi na liczne włamania i kradzieże – w ramach posiadanych sił i środków patrole takie odbywają przez cały rok, przy współpracy z Wydziałem Kryminalnym zatrzymano 2 sprawców odpowiedzialnych z a włamania i kradzieże na szkodę właścicieli domków letniskowych

- Zwracanie większej uwagi na osoby przyjeżdżające na dyskotekę w Orchowie z powodu ich uciążliwości dla mieszkańców ul. Lipowej ( złe parkowanie, piesi i zmotoryzowania nietrzeźwi na drogach, zaśmiecanie) – teren okolic dyskoteki należy do najczęściej kontrolowanych miejsc w Orchowie, zwłaszcza w weekendy patrole z miejscowego posterunku policji są wzmacniane w porze nocnej przez policjantów ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy z nieetatowej grupy realizacyjnej

- Zwrócenie uwagi policjantów na wałęsające się psy, na właściwe trzymanie zwierząt przez ich właścicieli – problematyka jest na stałe wpisana w zadania dzielnicowego, patrole policyjne każdorazowo interweniują w ujawnianych przypadkach wałęsających się bez opieki psów, nad sprawą czuwa również Urząd Gminy

3. Debata społeczna w Strzałkowie

- Prośba o łagodne traktowanie rolników, którzy łamią przepisy ruchu drogowego podczas korzystania z dróg publicznych przy wykonywania prac rolnych – sprawa została rozstrzygnięta podczas debaty, Komendant Powiatowy Policji w Słupcy udzielił odpowiedzi osobie wnioskującej

- Prośba o pomoc  w rozwiązaniu sprawy dewastacji mienia na prywatnym terenie MPS w Wólce, powstała sytuacja stwarza zagrożenie dla osób tam przebywających(urządzenia energetyczne) – dzielnicowy skontaktował się z właścicielem terenu, który wyburzył budynki, zrównał teren z ziemią zabierając wszelkie przedmioty mogące przykuwać uwagę osób postronnych

4. Debata społeczna w Lądku

- Prośba o wzmożone kontrole na drogach gminy Lądek ( wojewódzkie i gminne) w związku z samochodami ciężarowymi omijającymi autostradę i drogi krajowe i popełniającymi wykroczenia drogowe – uczestnicy debaty wskazywali na dużą uciążliwość w życiu codziennym przejeżdżających samochodów i obawiają się  o swoje zdrowie – drogi na których panuje wzmożony ruch kołowy samochodów ciężarowych Ciążeń – Lądek, Sługocin - Wacławów jest kontrolowany systematycznie przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego oraz patrole z Posterunku Policji w Zagórowie, działania mają na celu egzekwowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez kierowców, ponadto sprawą zainteresowano osobiście Wojewodę Wielkopolskiego podczas spotkania w Słupcy w dniu 5 grudnia ubiegłego roku

- Zwrócenie uwagi na motocyklistów, którzy w okresie letnim jeżdżą z nadmierną prędkością po drogach gm. Lądek – jest to zadanie doraźne w ramach służby patroli Zespołu Ruchu Drogowego w okresie wiosenno-letnim

5. Debata społeczna w Słupcy – powiatowa z udziałem Wojewody i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji

- Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu na drogach gminy Lądek i Ostrowite ( wojewódzkie, powiatowe i gminne)  w związku z samochodami ciężarowymi omijającymi autostradę i drogi krajowe lub dojeżdżającymi do zakładów, które z uwagi na ich duży tonaż niszczą drogi oraz są uciążliwe dla mieszkańców – odpowiedzi osobom zgłaszającym wnioski udzielił bezpośrednio obecny na spotkaniu Wojewoda Wielkopolski, policjanci ruchu drogowego w ramach służby prowadzą stały nadzór na tą problematyką eliminując z ruchu osoby popełniające wykroczenia drogowe związane z powyższą problematyką

- Mieszkańcy Słupcy zgłaszali potrzebę zwiększenia liczby patroli policyjnych na ulicy Kopernika  i Os. Niepodległości w godzinach 20.00-24.00 z powodu zachowań chuligańskich młodzieży  - zadanie doraźne dla patroli pełniących służbę na terenie miasta Słupcy

- Zwrócono uwagę na dostępność narkotyków i dopalaczy oraz konieczność walki z problemem – przez cały rok prowadzone są działania przez policjantów KPP w Słupcy mające na celu ograniczenie dostępności narkotyków dla młodzieży i dorosłych ( działania represyjne – ujawnianie osób trudniących się narkobiznesem oraz posiadających środki odurzające oraz  działania profilaktyczne – spotkania w szkołach , współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę uzależnień)

-  Prośba do Wojewody o pomoc w przebudowie dróg i zmiany  w ich oznakowaniu, aby polepszyć bezpieczeństwo (droga krajowa K92 i wojewódzkie w gminy Lądek i gminy Ostrowite oraz ul. Traugutta w Słupcy) – wniosek bezpośrednio przekazano Wojewodzie, który udzielił wstępnej odpowiedzi i zapewnił o pomocy przy rozwiązaniu problemu, wskazał termin następnej debaty jako udzielenia ostatecznej odpowiedzi z realizacji wniosków.