Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze sprawy dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykuł 306a KK

Data publikacji 10.01.2020

Pierwsze auta z niezgodnością wskazań w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i na liczniku samochodu zostały ujawnione przez słupeckich policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Wobec podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 306a KK (zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru) sprawy zostały przekazane do wyjaśnienia do prokuratury.

Od 25 maja 2019 r. zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do lat 5 więzienia. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego policjanci spisują stanu licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

2 stycznia w Słupcy patrol drogówki zatrzymał do kontroli samochód marki Saab. Policjanci realizując czynności w ramach nowych uprawnień sprawdzili aktualny stan drogomierza. Następnie funkcjonariusze zweryfikowali pojazd w systemie informatycznym (Centralna Ewidencja Pojazdów), uzyskując informację, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego wynosił znacznie więcej niż obecne wskazania. Dzień później podobne sytuacje miały miejsce dwukrotnie podczas kontroli drogowych na terenie gm. Ostrowite. Dp chwili obecnej  ujawniono łącznie 7 takich przypadków z terenu powiatu. Kierowcy pojazdów nie potrafili określić, jak mogło dojść do rozbieżności.

Policjanci dokumentują na miejscy fakt ujawnienia przestępstwa, wykonują niezbędne czynności i kierują materiały do prokuratury, która przeprowadzi śledztwo. Nie bez znaczenia są sankcje przewidziane za to przestępstwo – sprawca lub zleceniodawca mogą zostać skazani nawet na 5 lat więzienia. W przypadku mniejszej wagi można orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.