Wkrótce Tydzień Mediacji - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Wkrótce Tydzień Mediacji

Data publikacji 11.10.2019

17 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji w dniach 14 – 18 października odbędzie się Tydzień Mediacji. Policja włącza się będzie w działania na rzecz promocji mediacji.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Pouczenie o możliwości skorzystania z takiego rozwiązania otrzymuje od policjanta każdy pokrzywdzony, z którym prowadzone są czynności procesowe. Jest to jednak tylko informacja i aby dotrzeć do szerszej wiedzy na ten temat najlepiej jest zajrzeć na strony internetowe Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udział w mediacjach jest dobrowolny, ale warto wspomnieć, że pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary.