Uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 13.04.2019

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W przededniu święta I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Jan Rabiej wraz z przedstawicielami powiatu słupeckiego i miasta Słupcy zapalili znicze i złożyli kwiaty w Alei Katyńskiej przy symbolicznych grobach imiennych i bezimiennych Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zbrodnia Katyńska została uznana za zbrodnię wojenną, przeciwko ludności, przeciwko pokojowi. To zbrodnia ludobójstwa, w której wiosną 1940 roku w masowych egzekucjach zginęło niemal 22 tysiące polskich obywateli – funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Leśnej czy Korpusu Ochrony Pogranicza. Funkcjonariusze więzieni byli przez NKWD w specjalnych obozach m.in. w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. Tysiące Polaków zginęło, gdyż władza sowiecka uznała ich ich za grupę niebezpieczną, która nie rokuje poprawy  z uwagi na swą wyjątkowo silną postawę patriotyczno - moralną. Osadzeni w więzieniach ginęli od strzału w tył głowy, bez względu na stopień, stanowisko czy pełnioną funkcję.


 

  • Uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1
  • grupa osób stoi przed kamieniem pamiątkowym i dębem , wice Starosta składa kwiaty
    Uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 2
  • grupa osób stoi przed białym, brzozowym krzyżem upamiętniającym zbrodnię katyńską, oddając hołd pomordowanym w zbrodni katyńskiej
    Uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 3