Dwóch nowych funkcjonariuszy w szeregach słupeckiej policji - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dwóch nowych funkcjonariuszy w szeregach słupeckiej policji

Data publikacji 15.01.2019

Dwóch nowo przyjętych policjantów z naszego powiatu złożyło uroczyste ślubowanie w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zanim jednak trafią do służby w jednostkach na terenie województwa, odbędą najpierw kurs w szkole policyjnej, który pozwoli im zdobyć kompetentną wiedzę i umiejętności.

Po raz pierwszy w tym roku, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu wielkopolskiego. W minionym tygodniu, 11 stycznia br. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 59 policjantek i policjantów przyjętych do służby.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał policjantów, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Na uroczystości obecni byli również: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, podinsp. Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu NSZZP województwa wielkopolskiego, a także kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ks. prałat Stefan Komorowski. W trakcie uroczystej zbiórki nie zabrakło również kadry kierowniczej wielkopolskich jednostek Policji.

Szef wielkopolskiej Policji podczas przemówienia podkreślił, że służba w Policji daje perspektywę nowo przyjętym policjantom na szeroki rozwój, naukę, samokształcenie i spełnianie się. Jednak wszystko zależy od nich, czy wykorzystają daną im szansę i czy będą godnie reprezentować szeregi Policji jak i działać w służbie dla dobra innych ludzi. W policyjnej pracy istotne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dyscypliny. Choć praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za siebie ale i za innych, to może dawać wiele satysfakcji.

Uroczysta zbiórka i towarzyszące jej emocje, na długo pozostaną w pamięci nowo przyjętych policjantów.