KWP – Policjanci podsumowali 2018 rok - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – Policjanci podsumowali 2018 rok

Data publikacji 10.01.2019

Mniej kradzieży, bójek, włamań, kradzieży samochodów, uszkodzeń mienia. Wzrosła wykrywalność zgłaszanych spraw. Policjanci zabezpieczyli prawie pół tony narkotyków. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wciąż pozostaje jednym z priorytetów. Wielkopolscy policjanci ocenili stan bezpieczeństwa w 2018 roku.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka 9 stycznia br. zwołał odprawę z kadrą kierowniczą Wielkopolskiej Policji, poświęconą ocenie stanu bezpieczeństwa w minionym 2018 roku. W spotkaniu, które odbyło się w komendzie przy ulicy Kochanowskiego uczestniczył Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego pan Michał Dembiński oraz szefowie prokuratur działających na terenie Wielkopolski. Podczas odprawy podsumowano działania wielkopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także wskazano priorytety i zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na najbliższy rok.

W 2018 roku na terenie Wielkopolski policjanci co prawda odnotowali ogólny wzrost liczby przestępstw, ale miało to związek ze zmianą przepisów prawa dotyczącą dochodzeń w sprawach alimentów. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2018 roku wyniosła 77,5 procent i wzrosła o ponad 2 proc. w porównaniu do 2017 roku. Mniejszą liczbę czynów odnotowano w takich kategoriach jak: kradzieże, włamania, kradzieże pojazdów, uszkodzenie mienia czy bójka i pobicie.

Liczba postępowań wszczętych – wybrane kategorie:


 

Policjanci na tym samym poziomie utrzymali swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw gospodarczych i narkotykowych, stąd porównywalnie wysoka liczba wszczętych postępowań w tych kategoriach przestępstw, które charakteryzują się tzw. ujawnialnością:

 

W 2018 roku w całej Wielkopolsce policjanci przechwycili około 440 kilogramów narkotyków  takich jak marihuana, amfetamina, a także kokaina, haszysz i tabletki extazy. Zlikwidowali 80 nielegalnych plantacji konopi indyjskich, gdzie zabezpieczyli prawie 9 900 roślin. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to co najmniej 16 milionów złotych.

Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości prawie 60 milionów złotych czyli blisko dwa razy więcej niż w 2017 roku (30,5 mln złotych).

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2018 roku policjanci ruchu drogowego odnotowali 3 214 wypadków (2017 rok - 3127), w których 260 (2017 rok – 295) osób poniosło śmierć, a 3743 osoby zostały ranne  (2017 rok – 3595).

Podczas służby policjanci przeprowadzili prawie 1 100 000 kontroli stanu trzeźwości kierujących. Zatrzymali 8357 osób nietrzeźwych. Funkcjonariusze zatrzymali także 6 090 praw jazdy, w tym 1 996 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto policjanci ruchu drogowego w trakcie przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali przeszło 45 tysięcy dowodów rejestracyjnych pojazdów, których stan techniczny w większości przypadków stwarzał realne zagrożenie na drodze.

Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wciąż pozostaje jednym z priorytetów w działaniach Wielkopolskiej Policji.

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 793 imprez masowych. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa podczas tych imprez zaangażowanych było 22 972 policjantów.

Funkcjonariusze Wielkopolskiej Policji dbali o bezpieczeństwo podczas 320 imprez sportowych oraz 76 przejazdów dużych grup kibiców na mecze.

Prewencja:

Służby dyżurne na terenie całego województwa odnotowały 379 454 zgłoszenia interwencyjne. Średni czas reakcji na zdarzenie pilne wyniósł 10:30 min., a na zwykłe 21:12 min.

Profilaktyka:

Policjanci na terenie Wielkopolski kontynuowali niżej wymienione działania oraz programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych;

- „Kręci mnie bezpieczeństwo...”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

- „Dzielnicowi bliżej nas”
- „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”
- „Moja Komenda”
- „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

- „Dwie strony sieci”

- „Dopalacze niszczą życie”

- „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

- „Bezpieczne życie seniorów”

- „Profilaktyka a Ty”

- „MINDb4ACT”

- „Znakowanie zabytków ruchomych w obiektach sakralnych”

- „Przegląd zabezpieczeń obiektów sakralnych”Inwestycje, remonty, zakup radiowozów, kadry
 

W 2018 roku realizowano 12 zadań inwestycyjnych:

- KMP Kalisz - budowa nowej siedziby

- KP Poznań - Stare Miasto - modernizacja

- KPP Pleszew - rozbudowa obiektu

- KPP Nowy Tomyśl - budowa nowego obiektu

- Policyjna Izba Dziecka - budowa nowego obiektu

- KMP Leszno - budowa nowego obiektu strzelnicy krytej oraz modernizacja obiektów

- KMP Poznań - nad Wartą budowa nowego obiektu

- KPP Kościan  - rozbudowa obiektu

- KP Tarnowo Podgórne -  rozbudowa oraz modernizacja 

- KPP Piła - budowa nowego obiektu opracowanie dokumentacji projektowej

- KWP Poznań - regionalne obserwatorium zagrożeń (zadanie realizowane ze środków UE)

- Poznań - WZM  Ogniwo Przewodników Psów Służbowych II etap

Zakończono zadanie KMP Poznań – WZM – Ogniwo Przewodników Psów Służbowych II etap.

Łączna kwota przeznaczona w 2018 roku na inwestycje to niemal 53 miliony złotych (z czego przeszło 34 mln to środki budżetowe, ok. 17 mln - środki pozabudżetowe, natomiast 1,6 mln to środki z Unii Europejskiej. 

W 2018 roku zrealizowano 61 zadań remontowych w jednostkach Policji na terenie całego województwa, na co przeznaczono prawie 10,5 miliona złotych.

W 2018 Wielkopolską Policję doposażono w 193 radiowozy oznakowane i nieoznakowane.

W szeregach wielkopolskiej Policji służy 7913 funkcjonariuszy  oraz 1655 pracowników Policji. Stan wakatów mundurowych wynosi 454. W minionym roku do służby w jednostkach Policji na terenie całego województwa przyjęto 277 policjantów i policjantek.