Wspólne działania słupeckich policjantów i pracowników ZUS - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania słupeckich policjantów i pracowników ZUS

Data publikacji 23.07.2018

Komendant Główny Policji i Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa. Jego głównym założeniem jest podniesienie bezpieczeństwa obywateli w zakresie różnego rodzaju zagrożeń, podejmowanie wobec nich działań edukacyjno-informacyjnych zwiększających świadomość społeczną oraz przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy insp. Macieja Kusza z Kierownik Biura Terenowego ZUS Urszulą Marcinkowską, które miało na celu wypracowanie zasad współpracy pomiędzy instytucjami w powiecie słupeckim.

W czasie spotkania uzgodniono sposoby realizacji porozumienia i zakres wspólnych działań. Opracowano cykl szkoleń dla pracowników ZUS Biura Terenowego w Słupcy oraz ustalono terminy spotkań policjantów z klientami instytucji. Tematyka spotkań będzie dotyczyła m.in. przestępczości korupcyjnej, zagrożeń dla seniorów, porad jak nie zostać ofiarą przestępstwa. Przewidziano udział przedstawicieli stron porozumienia w debatach i konsultacjach społecznych organizowanych przez słupecką policję, w eventach i spotkaniach przygotowywanych przez pracowników ZUS oraz dyżury funkcjonariuszy Policji w siedzibie BT ZUS w Słupcy. Do rąk pracowników i klientów trafią specjalnie opracowane materiały szkoleniowe i edukacyjne.

Cykliczne dyżury przedstawicieli Policji dla klientów Biura Terenowego ZUS w Słupcy zaplanowano na 1 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada i 3 grudnia bieżącego roku. Mundurowi będą udzielali porad z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli w aspekcie pojawiających się różnego rodzaju zagrożeń. Godziny spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.


 

zdjęcie: Paweł Ostaszewski / Policja997