Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczna odprawa w Orchowie, przekazanie obowiązków kierownika i nowy radiowóz dla policjantów

Data publikacji 31.01.2018

W Posterunku Policji w Orchowie odbyła się roczna odprawa z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy. Podczas narady nastąpiło przekazanie obowiązków na stanowisku kierownika. Na zakończenie spotkania w obecności samorządowców z gmin Orchowo i Ostrowite uroczyście przekazano orchowskim policjantom nowy radiowóz.

Podczas narady Kierownik Posterunku Policji w Orchowie asp. Iwona Górna podsumowała ubiegły rok pracy na terenie podległych gmin. Na odprawie Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz podziękował policjantce za kierowanie posterunkiem i oficjalnie przekazał zarządzanie komórką asp. Zbigniewowi Stańczykowi, któremu z dniem 1 lutego br. powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku. Dotychczasowa kierownik będzie pracowała na stanowisko kierowania w Zespole Dyżurnych KPP w Słupcy.

Spotkanie było również okazją do uroczystego przekazania nowego radiowozu m-ki Opel Mokka, którego zakupienie było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu samorządowców z gmin Orchowo i Ostrowite oraz środków Komendy Głównej Policji. Nowy samochód pozwoli skuteczniej i efektywniej pełnić codzienną służbę, co wpłynie z pewnością na poprawę bezpieczeństwa w gminach. Zaproszeni goście podkreślali dobrą współpracę z Policją, zwracając szczególnie uwagę na działania podejmowane na rzecz mieszkańców i nie szczędzili słów uznania pod adresem odchodzącej kierownik.

Nowy Kierownik Posterunku Policji w Orchowie - asp. Zbigniew Stańczyk - ma 40 lat, posiada wykształcenie wyższe, służy w policji od 2007 r.. Swoją karierę zaczynał w ogniwie patrolowo-interwencyjnym słupeckiej komendy, następnie awansował na dzielnicowego gminy Słupca, skąd otrzymał przeniesienie do Wydziału Kryminalnego. W 2012 rozpoczął służbę na Posterunku Policji w Strzałkowie, gdzie pracował jako policjant pionu dochodzeniowo-śledczego. Prywatnie mieszkaniec gminy Strzałkowo, żonaty, ma dwójkę dzieci. Czas po służbie przeznacza głównie dla rodziny, w chwilach wolnych lubi wędkować, interesuje się motoryzacją, głównie motocyklami.