Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy projekt słupeckich policjantów - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej ...”

Data publikacji 12.12.2017

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy rozpoczęła realizację projektu „Ja, obywatel Rzeczypospolitej ...” mającego na celu przybliżenie młodzieży klas maturalnych służby w Policji. Z okazji inauguracji przedsięwzięcia przygotowano konferencję dla uczniów z udziałem specjalnych prelegentów z Instytutu Pamięci Narodowej oraz kierownictwa słupeckiej komendy policji. Młodzi ludzie wysłuchali wykładów i obejrzeli filmy o trudnej drodze Polski do niepodległości oraz o historii i czasach obecnych policyjnej formacji.

Spotkanie inaugurujące projekt dla młodzieży ze szkół średnich z terenu powiatu odbyło się 8 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. W konferencji uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego w Słupcy mł. insp. Jan Rabiej, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kom. Kinga Fechner - Wojciechowska i kom. Michał Królikowski z Wydziału Prewencji oraz Wice Burmistrz Miasta Słupcy Tomasz Garsztka.

Spotkanie prowadził asp. sztab. Dariusz Nowicki, który wygłosił również wykład o historii Policji Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem więzów łączących współczesnych policjantów z KPP w Słupcy z przedwojennymi funkcjonariuszami Policji Państwowej i żołnierzami Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu panowie Tomasz Cieślak i Piotr Orzechowski przygotowali wykłady pt.”Zbrojne podziemie niepodległościowe w Wielkopolsce w latach 1945-47” oraz „Referendum 1946 i wybory w 1947 w Wielkopolsce”.

Słowo wstępne wygłosił jako historyk p. Tomasz Garsztka. Podsumowanie spotkania przypadło w udziale gospodarzowi konferencji mł. Insp. Janowi Rabiejowi, który zwrócił uwagę na ważne aspekty służby policyjnej i zachęcił młodych ludzi do wstępowania w szeregi tej formacji.

W najbliższym w najbliższych miesiącach zaplanowano spotkania w szkołach z zakresu historii i czasów obecnych polskiej Policji.