Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Służby Cywilnej oraz podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Data publikacji 10.11.2017

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk z okazji Święta Służby Cywilnej dziękuje wszystkim pracownikom Policji za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji.