Nowy wydział i nowy naczelnik - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wydział i nowy naczelnik

naczelnik_kujawa_mOd 1 października w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy funkcjonuje Wydział Ruchu Drogowego. Nowy wydział został wyodrębniony jako samodzielna komórka z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Naczelnikiem nowego wydziału został st. asp. Wojciech Kujawa. Wczoraj w słupeckiej komendzie odbyło się specjalne spotkanie wprowadzające z kierownictwem i policjantami drogówki.

Zmiany były podyktowane dostosowaniem struktur organizacyjnych słupeckiej komendy Policji do istniejących w innych jednostkach powiatowych i miejskich w Wielkopolsce i kraju. Utworzenie odrębnego wydziału zajmującego się problematyką ruchu drogowego pozwoli na efektywniejsza realizację „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020” mającego na celu ograniczenie liczby zabitych i ciężko rannych w zdarzeniach drogowych. Istnienie dwóch wydziałów zapewni lepsze planowanie i nadzór nad pracą policjantów.

Również pierwszego października Komendant Powiatowy Policji w Słupcy zdecydował o powierzeniu obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego st. asp. Wojciechowi  Kujawie. Jako szef słupeckiej drogówki funkcjonariusz został wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym na to stanowisko. Do konkursu na naczelnika nowego wydziału stanęło trzech kandydatów. Kandydatury oceniała komisja złożona m.in. z kierownictwa KPP w Słupcy, przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego z Poznania, psychologa, przedstawiciela związków zawodowych. Komisja najlepiej oceniła W. Kujawę. Jak oświadczył Komendant insp. Z. Malina poziom konkursu był wysoki, a różnice pomiędzy uczestnikami postępowania kwalifikacyjnego były niewielkie.

Naczelnik WRD KPP w Słupcy dotychczas pracował jako specjalista w Wydziale Kryminalnym. W tym roku ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wcześniej ukończył studia wyższe na cywilnej uczelni i cały czas podnosi swoje kwalifikacje – obecnie studiuje prawo. Prywatnie mąż i tata dwójki dzieci. Lubi spędzać czas z rodziną na działce rekreacyjnej, interesuje się motoryzacją i informatyką.