Zakończenie językowego projektu szkoleniowego - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie językowego projektu szkoleniowego

logo29 maja br. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja uświetniająca zakończenie językowego projektu  szkoleniowego dla funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej. Wśród jej uczestników byli również policjanci KPP w Słupcy. Kilkunastu funkcjonariuszy ze słupeckiej komendy przez dwa lata brało udział w zajęciach podnoszących znajomość języka angielskiego.

Po dwuletnim okresie nauki języka angielskiego i niemieckiego przez wielkopolskich policjantów, funkcjonariuszy z KWP w Łodzi oraz Straży Granicznej w ramach projektu pn. „Wzrost kompetencji językowych funkcjonariuszy służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo EURO 2012” nadszedł czas podsumowań osiągniętych rezultatów oraz prezentacji stanu przygotowań wielkopolskiej Policji do zabezpieczenia imprezy EURO 2012 pod kątem kompetencji językowych funkcjonariuszy.

Konferencję, swoją obecnością, zaszczycili Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Krzysztof Jarosz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romuald Głowacki.

Zaproszeni goście – komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu wielkopolskiego, uczestnicy kursu językowego z garnizonu wielkopolskiej Policji oraz Straży Granicznej z placówki Poznań-Ławica, kierownictwo firmy Profutura s.c. – Wykonawcy szkoleń oraz pracownicy wydziałów KWP w Poznaniu zaangażowanych w realizację projektu, mieli m. in. okazję wysłuchania wystąpienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Krzysztofa Jarosza nt. koncepcji zabezpieczenia imprezy EURO 2012 w Poznaniu przez Policję wielkopolską.

Insp. Krzysztof Jarosz pogratulował uczestnikom szkolenia pozytywnego zakończenia kursu oraz wyraził przekonanie o przydatności zdobytych umiejętności językowych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.  Funkcjonariusze, którzy zdali egzaminy językowe TELC, sfinansowane w ramach funduszy projektu, otrzymali  z rąk insp. Krzysztofa Jarosza, międzynarodowe certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka obcego.

W trakcie konferencji przedstawiono ponadto założenia i cele projektu, omówiono szczegółowo osiągnięte rezultaty oraz narzędzia informatyczne zastosowane podczas szkolenia jak np. platforma e-lerningowa, która została stworzona z myślą o kształceniu słownictwa związanego z tematyką policyjną.

Projekt językowy, który został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.3 „Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych” zakończył się osiągnięciem w pełni zakładanych rezultatów.

427 uczestników szkolenia zakończyło kurs językowy zgodnie z zakładaną ścieżką kształcenia. Aż 97 uczestników szkolenia pozytywnie zdało egzaminy językowe TELC. Projekt, który swym zasięgiem obejmował 25 komend i komisariatów Policji w województwie wielkopolskim, KWP w Łodzi oraz Placówkę Straży Granicznej Poznań-Ławica przyczynił się do znacznej poprawy kompetencji językowych funkcjonariuszy służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo EURO 2012.

 

jezyk_1
jezyk_2