Odprawa roczna za 2011 rok - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna za 2011 rok

meldunekW Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy odbyła się roczna narada, podczas której podsumowano miniony rok. Obecny był na niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romuald Głowacki. Oprócz kadry kierowniczej, policjantów, pracowników cywilnych w odprawie uczestniczyli zaproszeni goście - przedstawiciele instytucji, z którymi słupecka Policja na co dzień współpracuje: Starostwa, Urzędu Miasta w Słupcy, Prokuratury Rejonowej i Państwowej Straży Pożarnej.


12 stycznia br. odbyła się w siedzibie słupeckiej komendy policji odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy całej jednostki za 2011 rok. Z Poznania specjalnie na to spotkanie przyjechał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. Starostwo Powiatowe w Słupcy reprezentował jego Sekretarz p. Paweł Gotowała, a Urząd Miasta Słupcy V-ce Burmistrz Tomasz Garsztka. Obecni też byli Prokurator Rejonowy Jan Babiak oraz Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Bogdan Kowalski.

 

Podczas odprawy Komendanci zdali sprawozdanie z działalności KPP w Słupcy oraz przedstawili analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 r. Pracę policjantów oceniono jako dobrą, a niektórych płaszczyznach bardzo dobrą.

 

kom_i

 

Uzyskane wyniki pozwoliły zająć słupeckiej policji w województwie wielkopolskim niejednokrotnie wysokie lokaty:

 • I miejsce - wykrywalność przestępstw w postępowaniach podjętych po umorzeniu w 3 kategoriach przestępstw

 • I miejsce - wykrywalność ogólna przestępstw w postępowaniach podjętych po umorzeniu

 • I miejsce - ujawnialność nieletnich sprawców czynów karalnych w 3 kategoriach ( kradzież z włamaniem, kradzież, uszkodzenie mienia)

 • II miejsce - skuteczność realizacji zabezpieczenia majątkowego w postępowaniach zakończonych

 • II miejsce - wykrywalność w kategorii uszkodzenie rzeczy

 • III miejsce - efektywność policji w zakresie ujęć sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 wybranych kategoriach przestępstw

 • III miejsce - wykrywalność w 7 wybranych kategoriach przestępstw pospolitych

 • III miejsce - wykrywalność w kategorii kradzież cudzej rzeczy

 • IV miejsce - wykrywalność ogólna – 91,6%

 • V miejsce - wykrywalność nn sprawców w 7 wybranych kategoriach przestępstw

 • V miejsce - wykrywalność w kategorii kradzież z włamaniem

 • V miejsce - wykrywalność przestępstw kryminalnych

 • VI miejsce - dynamika wszczęć o przestępstwo narkotykowe

Spotkanie było również okazją do podsumowania ubiegłorocznej współpracy słupeckiej policji z samorządami. Bezspornym jest dzisiaj już fakt, że wielkie znaczenia dla ogólnego bezpieczeństwa ma współpraca wszystkich tych podmiotów. Wzajemne zrozumienie, wsparcie i często osobiste zaangażowanie wielu osób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w każdym zakresie.