Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2011 - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2011

przemoc_malePrzed nami kolejny „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowany z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości . Jak co roku w przedsięwzięcie angażują się również słupeccy policjanci. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach

21 - 26 lutego 2011 r. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Działania mają przede wszystkim charakter edukacyjny, a jednym z celów ma być uświadomienie i poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym, jak również przypomnienie, że w tej trudnej dla siebie sytuacji nie są sami.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

W akcję włączają się nie tylko sądy, ale i policja, prokuratorzy, adwokaci, psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” różni się od przyjętej w latach ubiegłych.

Dotychczas w sądach i innych punktach organizowane były dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

W tym roku w dniach 21-26 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” - zostaną zorganizowane dodatkowe  dyżury.

Dla osób z powiatu słupeckiego dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (Osiedle Orła Białego 20 tel. 061 425 57 82 ).

Dodatkowo w dniach 21-26 lutego w godzinach 8.00-15.00 w Sądzie Rejonowym w Słupcy dyżur będą pełnić kuratorzy sądowi.

Podczas trwania Tygodnia dyżury pełnić będą także policjanci Komendy Powiatowej Policji w Słupcy w godz. 11.00-12.00 i 16.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w godz. 12.00-13. 00 w sobotę. Zapraszamy do budynku komendy przy ul. Poznańskiej 13 w Słupcy.

 

przemoc_1