Roczna narada podsumowująca rok 2010 - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczna narada podsumowująca rok 2010

odprawa_maleW Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy odbyła się roczna narada, podczas której podsumowano miniony 2010 rok. Obecny był na niej Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Poznaniu mł.insp. Romuald Miling. Oprócz kadry kierowniczej, policjantów, pracowników cywilnych w odprawie uczestniczyli zaproszeni goście - przedstawiciele instytucji, z którymi słupecka Policja na co dzień współpracuje: Starostwa, Urzędu Miasta w Słupcy, Prokuratury Rejonowej i Państwowej Straży Pożarnej. Poziom bezpieczeństwa w powiecie od kilku lat utrzymuje się na dobrym poziomie.

25 stycznia br. odbyła się w siedzibie słupeckiej komendy policji odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy całej jednostki za 2010 rok. Z Poznania specjalnie na to spotkanie przyjechał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Romuald Miling. Starostwo Powiatowe w Słupcy reprezentował Starosta Mariusz Roga, Urząd Miasta Słupcy Burmistrz Michał Pyrzyk. Obecni też byli Prokuratorzy Marek Kosmalski Babiak oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Sławomir Kaczorkiewicz.

Podczas odprawy omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie słupeckim i przedstawiono osiągnięte wyniki przez KPP w Słupcy. Pracę policjantów oceniono jako dobrą, a niektórych płaszczyznach bardzo dobrą. W kilku kategoriach odnotowano mniej przestępstw, a wykrywalność wzrosła. Spotkanie było również okazją do podsumowania ubiegłorocznej współpracy słupeckiej policji z samorządami. Bezspornym jest dzisiaj już fakt, że wielkie znaczenia dla ogólnego bezpieczeństwa ma współpraca wszystkich tych podmiotów. Wzajemne zrozumienie, wsparcie i często osobiste zaangażowanie wielu osób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w każdym zakresie.

 

odprawa_duze

 

Zgromadzonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Słupcy podinsp. Władysław Trzaskawski. Kolejnym punktem odprawy było przedstawienie prezentacji multimedialnej obrazującej wyniki poszczególnych pionów, którą poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy mł. insp. Zbigniew Malina.

W roku 2010 na terenie podległy KPP w Słupcy odnotowano spadek przestępczości ogólnej o 11,7%   w porównaniu do roku poprzedniego, a w przestępstwach kryminalnych spadek ten wyniósł nawet 17,8%.  Ujawniono mniej przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, zmniejszyła się przestępczość narkotykowa      i nieletnich. Mniejsza przestępczość to zasługa działań zapobiegawczych  i prewencyjnych podejmowanych przez miejscową jednostkę policji oraz zwiększonej aktywności policjantów. Niestety nastąpił wzrost  przestępczości gospodarczej o 21,3 %. Dużym sukcesem słupeckich policjantów jest wysoki poziom wykrywalności ogólnej przestępstw, który wynosi 91,1 %. W znacznym stopniu ograniczono liczbę zdarzeń drogowych na terenie powiatu słupeckiego, w tym liczbę zabitych i rannych w wypadkach, co prezentuje poniższa tabela.

ROK

ZABICI

RANNI

2008

8

77

2009

7

62

2010

4

55

 

 

 

 

 

KPP w Słupcy na 31 jednostek garnizonu wielkopolskiego uplasowała się na wysokich miejscach                           w następujących dziedzinach:

I miejsce - wykrywalność przestępstw w postępowaniach podjętych po umorzeniu z powodu niewykrycia sprawcy( co oznacza, że sprawy umorzone nie są odkładane na półkę i się o nich zapomina),

II miejsce - wykrywalność przestępstw w przypadku kradzieży cudzej rzeczy,

III miejsce - wykrywalność przestępstw w przypadku uszkodzenia mienia,

III miejsce - w efektywności ujęć  sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,

IV miejsce - wykrywalności ogólnej przestępstw,

V miejsce - wykrywalność przestępstw w przypadku kradzieży z włamaniem.

Powyższe wyniki, a więc praca policjantów znajdują też swe odzwierciedlenie w spadku zagrożenia przestępczością w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców z ok. 225 przestępstw do ok.199.

 

Komendant Trzaskawski podkreślił, że osiągnięcie tak dobrych wyników przez słupeckich policjantów było możliwe dzięki współpracy z Prokuraturą Rejonową w Słupcy, a także dzięki wsparciu finansowemu jednostek samorządowych      i innych podmiotów. Łączna kwota darowizn wyniosła 86 tysięcy złotych, co w przełożeniu na codzienną policyjną służbę  z pewnością przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Na koniec swojego wystąpienia Komendant zaznaczył, że w roku 2011 słupeccy policjanci zamierzają m.in. utrzymać dobry poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez m.in. podejmowanie działań wobec kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego w grupy wiekowej 18-30 lat i eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, utrzymać też wysoki poziom wykrywalności przestępstw oraz wysoki poziom obsługi obywateli zgłaszających zdarzenia, czy interwencje.

Mł.insp. R. Miling w końcowym wystąpieniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym policji za bardzo dobrą pracę w minionym roku.