Poszukiwani w rękach Policji - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwani w rękach Policji

kajdanki_2W ciągu jednego dnia w ręce słupeckich policjantów wpadło czterech mężczyzn poszukiwanych przez organa ścigania i sądy. Jeden z nich był ścigany listem gończym, drugi miał być doprowadzony do aresztu lub zakładu karnego. W przypadku pozostałych policjanci musieli ustalić ich miejsce pobytu.

Rocznie Policja poszukuje ponad 210 tys. osób w celach procesowych, w tym ponad 128 tys. celem zatrzymania. Wśród nich są niebezpieczni przestępcy wobec, których wydano listy gończe, europejskie nakazy aresztowania itp. Jednak liczną grupę stanowią też osoby niepłacące grzywien, uchylające się przed płaceniem alimentów, czy drobni oszuści. Jedni po zatrzymaniu trafiają do aresztów i zakładów karnych, inni są poszukiwaniu celem ustalenia miejsca pobytu.

Słupeccy policjanci 28 października zatrzymali 4 osoby poszukiwane. W ciągu roku poszukują około 100 osób zameldowanych w naszym powiecie.  Zatrzymują 93-95 % z nich. Funkcjonariusze zatrzymują też poszukiwanych prze inne jednostki Policji, Prokuratury i Sądy z całego kraju, jeżeli poszukiwani akurat przebywają na terenie powiatu słupeckiego(około kilkanaście osób rocznie).

 

Dzięki dobremu rozpoznaniu terenu przez dzielnicowego wpadł w ręce  policji poszukiwany od czterech miesięcy mieszkaniec gminy Słupca. Sąd w Poznaniu zarządził poszukiwania tego  mężczyzny w związku ze sprawą  wielokrotnych kradzieży, jakich dokonywał w stolicy naszego województwa. Do zatrzymania doszło w miejscu zamieszkania. Poszukiwany był zdziwiony faktem odnalezienia go przez dzielnicowego, gdyż robił wszystko, aby nie wychodzić z domu. Zgodnie z zapisem w liście gończym wydanym za 47-letnim mieszkańcem naszego powiatu został on umieszczony w areszcie śledczym.

Również w czasie obchodu rejonu służbowego dzielnicowy zatrzymał poszukiwanego 23-letniego mieszkańca gminy Słupca. Sąd wydał  nakaz doprowadzenia go do aresztu śledczego lub zakładu karnego, gdyż uchylał się od płacenia grzywny. Mężczyzna wpłacił żądaną sumę pieniędzy i został zwolniony do domu.

Podczas przeprowadzania interwencji domowej policjanci zatrzymali kolejną osobę poszukiwaną z terenu gminy Słupca. Po sprawdzeniu wszystkich informacji na temat awanturującego się 45-letniego mężczyzny, okazało się, że jest on poszukiwany przez prokuraturę celem ustalenia miejsca pobytu, co umożliwiłoby prowadzenie z  jego udziałem dalszych czynności procesowych. Mężczyzna był w zainteresowaniu organów ścigania, gdyż kierował rowerem będąc pod wpływem alkoholu oraz nie stosował się do zakazów sądowych odnośnie prowadzenia pojazdów.

Na przejściu granicznym w porcie lotniczym Poznań Ławica zgłosił się do odprawy 24-letni mieszkaniec Zagórowa. Wracał do domu z zagranicy. Został zatrzymany przez strażników granicznych, gdyż  figurował w bazie danych jako osoba poszukiwana. Słupecka Prokuratura wydała zarządzenie odnośnie ustalenia jego miejsca pobytu. Chłopak nie stawiał się na wezwania w celu wykonania czynności z jego udziałem. Po pisemnym zobowiązaniu się do stawiennictwa w prokuraturze i wskazaniu miejsca przebywania został zwolniony do domu.