Akcja ,,Pozory mylą, dowód nie" - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja ,,Pozory mylą, dowód nie"

dscf1766Wzorem roku ubiegłego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy włączyła się w trwającą kampanię edukacyjną  ,,POZORY MYL¡, DOWóD NIE’’ . Akcja ma na celu zwrócenie społecznej uwagi na problem  spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież.  Działania zapoczątkowane zostały wizytą dzielnicowego i specjalisty ds. nieletnich w sklepach oferujących alkohol w miejscowości Strzałkowo. Policjanci będą działać również na terenie całego powiatu. W ramach  kampanii  rozdawane są plakaty, naklejki, ulotki oraz  prowadzone są  rozmowy z właścicielami sklepów, barów oraz sprzedawcami o ich obowiązkach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz odpowiedzialności karnej, bowiem sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo.

 

Ruszyła druga edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ,,Pozory mylą, dowód nie”. Czas trwania kampanii przewidziany jest do końca grudnia 2010 roku. Kampania swoim zasięgiem obejmie cały teren powiatu słupeckiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja sprzedawców napojów alkoholowych m.in. poprzez zwracanie uwagi, ze dorosły wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletności. Istotnym przekazem kampanii jest ponadto fakt, że dowody osobiste są wydawane osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Stąd przy zakupie napoju alkoholowego ważne jest, aby sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną w dokumencie datę urodzenia.

Policjanci zapoczątkowali akcję w miejscowości Strzałkowo. Odwiedzili kilka sklepów, w których sprzedawany jest alkohol. Przekazali materiały edukacyjne tj. plakaty, naklejki oraz ulotki propagujące akcję.Spotkali się z uznaniem dla prowadzonych działań i zostali przyjaźnie przyjęci przez właścicieli sklepów i sprzedawców.

Prawo jest jednoznaczne i powinno być respektowane : sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo.

Kara za sprzedaż alkoholu nieletnim obejmuje

-utratę zezwolenia na sprzedaż alkoholu

-grzywnę

-przepadek napojów alkoholowych.

Daj dowód odpowiedzialności. Gdy odmawiasz sprzedaży alkoholu nieletnim:

-jesteś w zgodzie z prawem

-zapobiegasz negatywnym następstwom spożycia alkoholu przez osoby nieletnie jak akty przemocy, ryzyko uzależnienia, ryzyko konfliktu z prawem

-dajesz dowód odpowiedzialności za siebie i innych.

 

dscf1760

 

 

 

dscf1764