Roczna odprawa - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczna odprawa

kopia_odprawa_2W minionym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy odbyła się odprawa roczna z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Pawłem Grześkowiakiem. Podczas spotkania podsumowano wyniki pracy, jakie słupecka komenda osiągnęła w 2009 roku. Oprócz kadry kierowniczej, policjantów, pracowników cywilnych obecni byli na odprawie zaproszeni goście - przedstawiciele instytucji, z którymi słupecka Policja na co dzień współpracuje: Starostwa, Urzędu Miasta w Słupcy, Prokuratury Rejonowej i Państwowej Straży Pożarnej.

3 lutego br. odbyła się w siedzibie słupeckiej komendy policji odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy całej jednostki za 2009 rok. Z Poznania specjalnie na to spotkanie przyjechał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Paweł Grześkowiak. Starostwo Powiatowe w Słupcy reprezentował wicestarosta Andrzej Kin, a Urząd Miasta Słupcy wiceburmistrz Tomasz Garstka. Obecni też byli: Prokurator Rejonowy w Słupcy Marek Kosmalski i Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Sławomir Kaczorkiewicz. Spotkanie było również okazją do podsumowania ubiegłorocznej współpracy słupeckiej policji z samorządami. Bezspornym jest dzisiaj już fakt, że wielkie znaczenia dla ogólnego bezpieczeństwa ma współpraca wszystkich tych podmiotów. Wzajemne zrozumienie, wsparcie i często osobiste zaangażowanie wielu osób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w każdym zakresie.

Zgromadzonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Słupcy nadkom. Władysław Trzaskawski. Kolejnym punktem odprawy było przedstawienie prezentacji multimedialnej obrazującej wyniki poszczególnych pionów, którą poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy mł. insp. Zbigniew Malina. Uzyskane wyniki pozwoliły zająć słupeckiej policji III miejsce na 31 jednostek w Wielkopolsce pod względem wykrywalności ogólnej zdarzeń( 90,8%).

Komendant przekazał, że pozytywny aspekt policyjnych działań, to znikome zagrożenie przestępstwami takimi jak: gwałty, zabójstwa (jeden przypadek zabójstwa na terenie Słupcy, gdzie sprawcę zatrzymano na gorącym uczynku) oraz  oraz duża skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej.Do zjawisk negatywnych w 2009 roku w przestępczości kryminalnej należy zaliczyć wzrost dynamiki wszczętych i stwierdzonych przestępstw takich jak: uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia. Jednak wykrywalność wymienionych przestępstw była na wysokim poziomie(  III m-ce wykrywalność w kategorii uszkodzenie cudzej rzeczy, VII m-ce w kategorii kradzież cudzej rzeczy,VIII m-ce w kategorii kradzież samochodów). 

kopia_odprawa_4

Komendant Trzaskawski podkreślił, że osiągnięcie tak dobrych wyników przez słupeckich policjantów było możliwe dzięki współpracy z Prokuraturą Rejonową w Słupcy oraz wsparciu samorządów lokalnych i innych instytucji.

Podinsp. Paweł Grześkowiak podziękował wszystkim słupeckim policjantom i pracownikom cywilnym za włożony trud i pogratulował osiągnięć. Powiedział, że wyniki uzyskane w roku 2009 przez słupecką komendę oceniane są jako dobre, a w niektórych kategoriach wręcz imponujące. Funkcjonariusze otrzymali również gratulacje i podziękowania od przedstawicieli władz powiatu i miasta Słupcy. Osiągniecie bardzo dobrych wyników pracy przez słupecką komendę potwierdził w swojej wypowiedzi Prokurator Rejonowy w Słupcy Marek Kosmalski. Szef Prokuratury chwalił współpracę z funkcjonariuszami i ocenił ją na bardzo wysokim poziomie. Zaznaczył, że ubiegły rok przyniósł rozwikłanie kilku niepokojących i trudnych spraw do jakich doszło w naszym powiecie: zabójstwo, zgwałcenie, napady. Na koniec spotkania Komendant podziękował obecnym na sali przedstawicielom władz za dotychczasową pomoc i prosił o dalszą owocną współpracę, która jak wiemy przekłada się na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.