Policyjne kontrole z ZAiKS, PIP, UKS - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne kontrole z ZAiKS, PIP, UKS

zaiksW ostatni weekend sierpnia, w godzinach wieczorowo-nocnych z soboty na niedzielę słupeccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wspólnie z Inspektorem Terenowym Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z Konina przeprowadzili działania, które miały na celu ujawnianie lokali gastronomiczno-rozrywkowych rozpowszechniających bez podpisanej umowy licencyjnej z Zaiksem utwory muzyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do działań policyjnych włączyli się także Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Konina oraz czterech Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej z Poznania. Akcja była wspierana przez Nieetatową Grupę Realizacyjną KPP w Słupcy.
Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy utwór jest chroniony prawem i wykorzystanie utworu wymaga zgody autora bądź reprezentującej go organizacji. Skontrolowano cztery lokale gastronomiczne w Cieninie Kościelnym, Powidzu, Słupcy i Lądku. We wszystkich punktach stwierdzono nieprawidłowości i wszczęto postępowania wyjaśniające. Za odtwarzanie utworów bez odpowiednich zezwoleń grozi kara grzywny.
Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Konina oraz Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej z Poznania skontrolowali trzy lokale rozrywkowo-gastronomiczne z terenu powiatu słupeckiego. Inspektor Pracy stwierdził nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudniania pracowników tzn. zatrudniania bez umów o pracę i jej warunków oraz braku opłat na fundusz pracy. Inspektorzy UKS ujawnili wykroczenia, tj. dokonywanie sprzedaży z pominięciem kas fiskalnych. UKS za popełnione wykroczenia nakładał mandaty karne kredytowe zgodnie z Kodeksem karno-skarbowym w wysokości od 200 do 2552 zł za sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej i za brak nadzoru.
Działania były wspierane przez Nieetatową Grupę Realizacyjną KPP w Słupcy.