Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w maju 2019 roku

Data publikacji 04.06.2019

W maju bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego doszło do 4 wypadków drogowych oraz 52 kolizji. W wypadkach 8 osób zostało rannych. Obecnie trwa czas organizowanych przed zakończeniem roku szkolnego wycieczek szkolnych, dlatego warto wybierać sprawdzonego przewoźnika, dla nauczycieli, rodziców, opiekunów wycieczek uruchomiono stronę internetową www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której każdy zainteresowany może pozyskać informacje, które wpłyną na bezpieczeństwo podróży - wystarczy podać na niej numer rejestracyjny autobusu.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

7

4

Od początku roku

14

17

20

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

48

46

52

Od początku roku

194

212

230

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

8

8

Od początku roku

16

18

26

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

1

1

1

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w maju br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 9 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 5 zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 19 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 9 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 13 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

6

 

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 29 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 7 zdarzeń drogowych.

 

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

 • Dni Strzałkowa:

  • 14-06-2019 – Rajd Rowerowy

  • 15-06-2019 – Korowód uliczny

  • 16-06-2019 – Biegi uliczne

 • 16-06-2019 – Ósemka z haczykiem

 • 23-06-2019 – Cienińska Szóstka

 • 29-06-2019 – Rowerowy rajd seniora

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że na terenie powiatu słupeckiego wyznaczono punkty kontroli autokarów, gdzie przed podróżą możliwe jest dokonanie sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia tych pojazdów, tj.

 • Słupca, ul. Kopernika 13 – teren parkingu przy MOSiR (codziennie w godz. 6:30/21:00)

 • Słupca, ul. Dworcowa – w rejonie stacji PKP – teren placu dworcowego (codziennie w godz. 6:30/21:00)

 • Wilczna 1, gm. Słupca, rejon parkingu przy K-92 przy restauracji „Gościniec Kmieć” (33 km)

(poniedziałki w godz. 6:00/10:00; piątki w godz. 14:00/18:00 oraz niedziele w godz. 16:00/18:00)

 • Wólka, gm. Strzałkowo, rejon parkingu przy K-92 (15 km)

(poniedziałki w godz. 6:00/10:00; piątki w godz. 14:00/18:00 oraz niedziele w godz. 16:00/18:00)

Kontrola możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 63 274 12 00 (czynny całą dobę) lub w sekretariacie WRD KPP w Słupcy (62-400 Słupca, ul. Poznańska 13).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również dokonanie stosownej kontroli bezpośrednio w miejscu planowanego odjazdu autobusu, co należy zgłosić z 30 dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie WRD.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również dokonanie stosownej kontroli bezpośrednio w miejscu planowanego odjazdu autobusu, co należy zgłosić z 30 dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie WRD. Wszelkich informacji udziela sekretariat WRD – tel. 63 274 12 00 (czynny w godz. 7:00-15:00).

Obecnie trwa czas organizowanych przed zakończeniem roku szkolnego wycieczek szkolnych, dlatego warto wybierać sprawdzonego przewoźnika, dla nauczycieli, rodziców, opiekunów wycieczek uruchomiono stronę internetową www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której każdy zainteresowany może pozyskać informacje, które wpłyną na bezpieczeństwo podróży - wystarczy podać na niej numer rejestracyjny autobusu.

 

Apeluje się o rozwagę na drogach, szczególnie w czasie weekendów oraz rozpoczynających się wakacji.