Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lutym 2019 roku

Data publikacji 04.03.2019

W lutym bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 5 wypadków drogowych oraz 34 kolizje. W wypadkach 6 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

0

5

Od początku roku

6

2

7

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

31

31

34

Od początku roku

70

76

89

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

0

6

Od początku roku

9

2

8

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lutym br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 4 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 10 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren miasta Słupca, gdzie zanotowano łącznie 8 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 14 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

 

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 23 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń drogowych.

 

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 3-03-2019 – Tropem wilczym

  • 16-03-2019 – Bieg / Nordic Walking

  • 24-03-2019 – Bieg pamięci płk. J. Szypowskiego

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy przypomina, że w trakcie prowadzonej kontroli drogowej w sytuacji gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego bądź kredytowanego, zgodnie z przepisami art. 98§3c ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia możliwe jest już uiszczenie grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego np. BLIK.

 

foto: PSP Słupca - wypadek w Wólce