Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU

Data publikacji 10.11.2018

W październiku bieżącego roku na drogach powiatu zaistniał 1 wypadek drogowy oraz 42 kolizje. W wypadkach 1 osoba poniosła śmierć na miejscu zdarzenia oraz jedna osoba została ranna.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

7

7

1

Od początku roku

32

40

40

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

65

62

42

Od początku roku

435

476

460

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

11

9

1

Od początku roku

40

46

43

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

3

1

3

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w październiku br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 9 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu -8 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe skręcanie – 3 zdarzenia

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2 zdarzenia

 

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było: nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupca – 17 zdarzeń oraz na terenie gminy Strzałkowo - 7 zdarzeń.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 11 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

4

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

7

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 33 zdarzenia drogowe.

OFIARY

W wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął kierujący samochodem osobowym.

UWAGI

Z uwagi na jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.