Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego we wrześniu 2017 roku

Data publikacji 05.10.2017

We wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 58 kolizji. W wypadkach 2 osoby zostały ranne. Policjanci przypominają, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

5

2

Od początku roku

32

25

32

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

38

51

58

Od początku roku

311

370

409

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

6

2

Od początku roku

39

29

36

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

3

3

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych we wrześniu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 21 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Słupca, gdzie doszło do 10 zdarzeń oraz teren gminy Lądek, gdzie odnotowano także 10 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 20 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

7

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

12

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 36 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 5 zdarzeń.

UWAGI

Pod koniec miesiąca należy liczyć się z zwiększonym natężeniem ruchu na drogach i w rejonach cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Z uwagi na jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • Zakończenie sezonu motocyklowego – 21 października 2017 r.