Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w czerwcu 2017 roku

Data publikacji 04.07.2017

W czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 8 wypadków drogowych oraz 44 kolizje. W wypadkach 9 osób zostało rannych. Lipiec i sierpień, to czas wakacji i letniego wypoczynku, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Słupcy apelują o bezpieczną i rozważną jazdę.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

4

8

Od początku roku

19

15

21

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

20

40

44

Od początku roku

193

239

235

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

3

9

Od początku roku

21

18

24

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

0

2

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w czerwcu 2017 r. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 17 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 24 zdarzenia drogowe. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 8 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W czerwcu policjanci ujawnili na terenie powiatu 19 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

5

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń. Pieszy przyczynił się do 1 zdarzenia.

UWAGI

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje:

  • na stronie internetowej obywatel.gov.pl można skorzystać z e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne”, do zalogowania się będzie konieczny profil zaufany (eGO); więcej informacji na stronie internetowej obywatel.gov.pl

 

W lipcu i sierpniu przez teren powiatu przemieszczać się będą pielgrzymki piesze i rowerowe. Lipiec i sierpień to również czas wakacji i letniego wypoczynku, wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.