Dyżury eksperckie dla seniorów - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Dyżury eksperckie dla seniorów

Data publikacji 23.11.2018

Na początku listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzałkowie odbyły się dyżury eksperckie pracowników ZUS, KRUS, PCPR i Policji. Z tą ciekawą inicjatywą wystąpili organizatorzy konferencji dla seniorów, która w październiku odbyła się w Strzałkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz sami seniorzy.

Podczas październikowej konferencji omówiono tematykę rent i emerytur, możliwości skorzystania z dofinansowania do rehabilitacji, sprzętów ortopedycznych i remontów przy udziale PCPR w Słupcy oraz przedstawiono porady dla osób starszych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zaistniała jednak potrzeba omówienia konkretnych, osobistych przypadków, seniorzy zadawali pytania, które wymagały uszczegółowienia. Stąd też pomysł na zorganizowanie dyżurów, podczas których osoby mogłyby otrzymać odpowiedzi na konkretne pytania, czy problemy bez konieczności wyjeżdżania do instytucji znajdujących się poza gminą. Dlatego też 7 listopada w godzinach od 10:00 do 12:00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie zaproszono mieszkańców gminy Strzałkowo, którzy indywidualnie mogli porozmawiać z wybranym przez siebie specjalistą.