Działania prewencyjne „Wiosna 2019” - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Działania prewencyjne „Wiosna 2019”

Data publikacji 21.03.2019

21 marca kojarzy się młodzieży nie tylko z początkiem kalendarzowej wiosny, ale również z obchodzonym dość często Dniem Wagarowicza. Jedni w ramach tego dnia angażują się w przedsięwzięcia organizowane w szkole, inni opuszczają lekcje. Policjanci apelują do uczniów wszystkich szkół o rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku i zasad współżycia społecznego.

Jak co roku w tym dniu policjanci organizują działania prewencyjne „Wiosna 2019”. Patrole pod lupę wezmą miejsca, gdzie najczęściej gromadzi się młodzież, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom porządku. Kontrolowane będą również obiekty handlowe, pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. Młodzi, którzy popadną w konflikt z prawem, muszą liczyć się z konsekwencjami.