Ostrożnie z fajerwerkami - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Ostrożnie z fajerwerkami

Data publikacji 27.12.2017

Nadchodzący wielkimi krokami Nowy Rok to czas wspaniałej zabawy, ale także petard i fajerwerków, które postrzegane są jako jeden z jej elementów. Mało kto wyobraża sobie noc sylwestrową bez pięknych rozbłysków na niebie, niestety mało kto zna przykrą statystykę związaną z ich używaniem. Każdego roku przy okazji sylwestrowych zabaw w szpitalach i ambulatoriach medycznych opatrywane są ofiary lekkomyślnej zabawy materiałami pirotechnicznymi.

Dlatego niezbędne jest przestrzeganie podanych niżej elementarnych zasad.

 

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:

- obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych - pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,

- elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,

- wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,

- petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,

- dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

 

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać ,że :

- wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych

- wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,

- w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,

- w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,

- jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,

- petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,

- przed kupnem należy sprawdzić na opakowaniu znajduje się instrukcja w języku polskim.

Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard.

 

Pamiętajmy:

- sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

- fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,

- pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,

- kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

 

Oprócz zakazów sprzedaży, kwestii używania tychże materiałów nie ogranicza żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa. W pewnych okolicznościach mogą mieć zastosowanie dwa artykuły Kodeksu Wykroczeń:

  • art. 51 §1 – kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

  • art. 83 §1 – kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Zasady używania środków pirotechnicznych może także ustalić rada gminy dla terenu danej gminy.

Źródło: policja. pl i materiały własne