Pomóżmy bezdomnym i samotnym przetrwać zimę - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Pomóżmy bezdomnym i samotnym przetrwać zimę

Data publikacji 20.10.2011

bezdomnyOkres jesienno-zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Policjanci apelują o informowanie o każdej zauważonej osobie, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Zainteresujmy się losem samotnie mieszkających. Nie bądźmy obojętni. Być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na numer telefonu pogotowia policyjnego 997 lub do najbliższej jednostki policji.

Każdej jesieni i zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych, opuszczonych budynkach i w węzłach ciepłowniczych. Wielu z nich próbuje przetrwać ten trudny okres w altankach ogrodowych.  Niektórzy zasypiają wprost na ławkach w parkach.

Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne,aby sprawdzić, czy nie potrzebują pomocy, udzielają informacji, gdzie jej szukać. Noc spędzona na zewnątrz przy niskich temperaturach lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może skończyć się odmrożeniami lub śmiertelnym wychłodzeniem organizmu. Pamiętajmy, że działania Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny. Nie należy się obawiać, że telefon do dyżurnego Policji lub pracownika pomocy społecznej przysporzy komukolwiek problemów. Podczas zimy na wychłodzenie narażone są również osoby starsze, chore i zniedołężniałe, które często mieszkają samotnie. Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc dla nich. Wystarczy zwykła informacja przekazana dzielnicowemu lub zgłoszona na numer 997. Każdy sygnał wnikliwie sprawdzimy i przekażemy pracownikom pomocy społecznej.