Słupeccy związkowcy na pikiecie w Warszawie - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Słupeccy związkowcy na pikiecie w Warszawie

nszzp_maleW dniu 27 sierpnia 2013 roku członkowie Zarządu Terenowego NSZZP KPP w Słupcy w osobach nadkom. Gabriel Hibner i asp. Dariusz Nowicki wzięli udział w pikiecie służb mundurowych przeciwko rządowemu projektowi nowelizacji przepisów, dotyczących L-4, która odbyła się przed Sejmem RP w Warszawie.


Nadkom. Gabriel Hibner jako  przedstawiciel NSZZP był jednym z dwustu delegatów, którzy brali czynny udział w posiedzeniu Komisji Trójstronnej.

 

paw_pikieta_dp
warszawa_008

Koleżanki i Koledzy
                       
Przewodniczący
ZT NSZZ Policjantów  i Emerytów           
woj. wielkopolskiego
                                           


                                                  P O D Z I Ê K O W A N I A

W imieniu wielkopolskich policjantów, których reprezentujemy ustawowo i statutowo pragnę bardzo serdecznie podziękować każdej policjantce i policjantowi, który w dniu 27 sierpnia br. w obronie interesów wszystkich polskich policjantów uczestniczył w Warszawie w zgromadzeniu publicznym i wysłuchaniu sejmowym dot. tzw. ustawy o „L-4”.

Nasze województwo wysławiło prawdopodobnie najliczniejszą delegację NSZZ Policjantów, co należy uznać za dowód zrozumienia dla działań Związku.

Tym, którzy twierdzą, że  tego typu działania nie mają sensu, muszę jednoznacznie powiedzieć, że łatwiej jest kontestować niż aktywnie walczyć o swoje interesy.
 

To m.in. Nasza Organizacja swoimi działaniami przyczyniła się do zorganizowania pikiety, czym jednocześnie dała dowód, że jeżeli jest determinacja to można podjąć działania, które mogą jeżeli nie dzisiaj to w nieodległym czasie przynieść efekt i skonsolidować środowisko zawodowe.


Proszę nie zrażać się negatywnymi komentarzami, opiniami nielicznych przełożonych oraz współpracowników.

Wy zrobiliście co do Was należało, a oni tylko krytykują, pokazując swoje bezsilność i brak odwagi w obronie swoich ustawowych uprawnień.

Słowa uznania należą się Przewodniczącym ZT NSZZ P, którzy podjęli wysiłek w celu  zmobilizowaniu swoich członków do działań protestacyjnych.

Podziękowania kieruję również do tych kierowników Jednostek policji, którzy stworzyli policjantom możliwość udziału  w przedsięwzięciach naszego Związku.
 

                                             /-/ podinsp. Andrzej SZARY