Debata społeczna w Zagórowie - "Młodzi kierowcy" - Spotkania - KPP Słupca

Debata społeczna w Zagórowie - "Młodzi kierowcy"

Data publikacji 22.03.2018

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie zorganizowała debatę społeczną pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Tematem wiodącym była problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym z położeniem nacisku na młodych kierowców. Mocnym akcentem spotkania były wystąpienia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, u których niepełnosprawność ruchowa powstała na skutek udziału w wypadkach drogowych.

Adresatami debaty była młodzież w wieku 16 -19 lat z terenu powiatu słupeckiego. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń w ruchu drogowym spowodowanych przez nieodpowiedzialną i nieostrożna jazdę zwłaszcza tych kierowców, którzy od niedawna posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu i przedstawicielom Fundacji im. dr.Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie spotkanie przybrało formę atrakcyjnych warsztatów uświadamiających młodzieży, jak waże jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i nie uleganie brawurze.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego przedstawił statystyki zdarzeń drogowych w powiecie słupeckim z uwzględnieniem wypadków spowodowanych przez młodych kierowców, omówił ich przyczyny i najczęściej popełniane błędy prze uczestników ruchu drogowego. Przybliżył też działania podejmowane przez policjantów na rzezcz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przedstawiciel WORD w Koninie zapoznał uczniów z zagadnieniami dotyczącymi starania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów różnych kategorii oraz omówił błędy najczęściej popełniane na drodze przez młodych ludzi.

Z dużym zainteresowaniem spotkały sie prelekcje i pokazy przygotowane przez Przemysława Stelmasika i Piotra Darnikowskiego. Przedstawiciele Fundacji im. dr.Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie opowiedzieli, jak udział w wypadku drogowym zmienił ich życie. Przestrzegali przed lekceważeniem przepisów drogowych i eksperymentowaniem z dopalaczami, narkotykami i alkoholem. Na zakończenie spotkania przygotowali pokaz gry w koszykówkę na wózkach inwalidzkich.

Podczas spotkania policjanci przedstawili uczestnikom debaty również programy rządowe realizowane przez policjantów takie jak "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikację „Moja Komenda”, które służą lepszemu kontaktowi mieszkanców z policją oraz sprawniejszemu rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.