Debata z młodzieżą w Słupcy - Spotkania - KPP Słupca

Debata z młodzieżą w Słupcy

Data publikacji 31.05.2017

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy zorganizowała drugą w tym roku debatę społeczną pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Tematem wiodącym spotkania była problematyka przemocy domowej. Oprócz stałych elementów debaty, jak działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czy programów Moja Komenda i Dzielnicowy bliżej nas, podsumowano projekt skierowany do młodzieży "Razem Przeciw Przemocy".

W pierwszej części spotkania zprezentowano uczestniko debaty programy rzadowe realizowane przez policjantów. Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Robert Górny zaprezentował aplikację na urządzenia mobilne „Moja Komenda”, które umożliwia w łatwy i przystępny sposób znaleźć najbliższą jednostkę Policji oraz ułatwia kontakt z dzielnicowym. Przybliżył założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz wytłumaczył, na czym polega praca dzielnicowego w oparciu o plany priorytetowe. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Wojciech Kujawa omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako nowego narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w miejscu zamieszkania. Asp. szt. Marlena Kukawka wspólnie z asp.szt. Dariuszem Nowickim przedstawiła działania profilktyczne realizowane przez słupecką policję w Słupcy i gminie Słupca.

Częśc druga stanowiła podsumowanie projektu "Razem Przeciw Przemocy". Zaproszeni goście zostali zapoznani z wynikami i efektami przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą i inicjatorem była Maria Radoń-Kowalska z ZSZ w Słupcy oraz asp.szt. Dariusz Nowicki. Jego celem było kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec przemocy, która jest zjawiskiem złożonym, obejmującym różne typy zachowań i reakcji, odwołujących się do przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania. Projekt był skierowany do uczniów klas II i III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Prelekcje i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne prowadzilli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, Zespółu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupcy z udziałem nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych.

Podczas spotkania przekazano publikację książkową pt. „STOP Przemocy Pomóż mi!”, która stanowi zbiór prac laureatów konkursu na opowiadanie lub esej przeprowadzonego w ramach realizowanego projektu. Nagrodzono także uczniów biorących udział w konkursach, w tym także w konkursie na projekt okładki i zakładki. Analiza projektu „Razem przeciw przemocy” wyazała, że zdecydowanie wzrosła świadomość młodych ludzi w temacie przemocy domej.